fccasino

FC Casinos historia

Att ha en nära kontakt med kunder, tillsammans med goda relationer till medarbetarna har alltid varit ledstjärnan i vår utveckling. Vi har, med hjälp av att ha ett tillåtande klimat och en nära förbindelse med kunder och medarbetare, alltid byggt vårt arbete med förbättring och utveckling på positiv och negativ feedback. Bakgrunden till FC:s verksamhet ser därför ut såhär.

FC Casino startade upp verksamheten år 2000. Dåvarande ägaren på krogen Fly Bar i Borlänge ville inte längre sköta krogens kasinoverksamhet på egen hand. Jonas Lundgren såg sin möjlighet att förverkliga en dröm och startade FC Casino. Jonas idé var att växa långsamt, med glädje hos personalen och med god kvalitet. Det skulle vara kul att jobba i FC, vilket skulle smitta av sig på gästerna och samtidigt skulle bra utbildning generera kvalitet bakom bordet.

Trots att Jonas ville växa långsamt dröjde det inte länge innan fler krögare hörde av sig för att få ta del av FC:s koncept. Ett långsiktigt mål växte fram, att bli den ledande aktören i Borlänge. Tiden gick, FC växte i Borlänge, alltid med fokus på personal, kvalitet och återinvestering i verksamheten. 2005 var FC den klart ledande aktören i Borlänge och hade dessutom vunnit mark i andra dalastäder.

Ett nytt mål växte fram, att vara den klart ledande aktören i Dalarna. Tiden gick, FC växte, fortfarande med samma ledstjärnor och 2010 så kunde FC skryta med att vara den ledande aktören i Dalarna. Expansionen i Dalarna fortsatte med nya ställen och i slutet av 2014 riktades blickarna även mot Gävleborgs län, där FC numer också finns. I och med detta blev FC en av Sveriges fem största aktörer på marknaden.

Genom åren har FC haft lite över 150 anställda. Målet har alltid varit att medarbetaren ska känna en koppling till kasinot, dels för att trivas och ha kul, men också för att vilja stanna längre. Att matcha medarbetarens behov med företagets och dessutom anpassa organisationen när verksamheten växt, har gjort att FC har en klart lägre personalomsättning och ett starkare humankapital än de flesta aktörer i restaurangbranschen.Ledning

Detta är gänget som sitter i FC:s ledning och har ansvaret för att företaget fortsätter ha sin ”sköna” stil blandad med hög klass. I ledningen sitter högsta hönset, personalguru, ekonomiorakel, schemaprofet och de som utgör navet i familjen, de visionära teamledarna.

  • Jonas Lundgren

  • Patrik Bergström

  • Jonas Sörbu

  • Kajsa Lindh

  • Eva Damberg

  • Julia Ställberg

Kontakt

jonas@fccasino.se

070-458 45 23

Violvägen 32

783 50 Gustafs

Sök Jobb

hr@fccasino.se