×
Om Oss Ledning Spel Blackjack Texas Omaha Fast Poker Roulette Jobb

FC Casino Blackjack

Vad Är Blackjack?

Samtliga deltagare spelar mot dealern (banken) med målet att komma så nära summan 21 som möjligt. Om 21 överskrids är insatsen förlorad.

Ess får räknas som 1 eller 11 enligt spelarens val. Knekt, dam och kung (ramar) räknas som 10 och övriga kort enligt påtryckt värde.

Insatserna placeras i rutor (boxar) på bordets spelplan innan kortgiven påbörjas. Efter grundgiven har varje spelare två kort och kan se dealerns första kort. Varje hand avslutas innan man går vidare till nästa. Samtliga kort delas öppna.

När alla spelarna är klara drar dealern sina resterande kort. Dealern drar kort på 16 och mindre och måste stanna på 17 eller mer. Spelare får inte begära kort på Blackjack* eller hård 21.**

* Ess och tiovärt kort i grundgiven

** Ess räknas med värde ett, eller när summan inte kan bli annat än 21.

Kort 1 Kort 2

Blackjack Spelregler

 1. Deltagaren ska spela mot dealern (banken), oberoende av övriga spelare.
 2. Målet är att dra kort som tillsammans ger poängsumman 21, eller så nära som möjligt, utan att överskrida 21.
 3. Ess räknas som ett eller 11, klädda kort som 10 och övriga kort enligt sitt värde.
 4. Blackjack spelas med minst 2 kortlekar då kortblandarmaskin används och med 4 -6 kortlekar då manuell blandning sker. Jokrar är inte tillåtna. Korten ska blandas.
 5. Ett Blackjack-bord brukar ha 11 platser med insatsmöjligheter, så kallade boxar. Insatser ska placeras i denna box. En spelare får göra insatser i mer än en box.
 6. En spelare får satsa högst 1/200 basbelopp på varje särskild vinstmöjlighet.
 7. Är spelarens poängsumma närmare 21 än dealerns så vinner spelaren lika mycket som han/hon satsat, utom när han/hon har Blackjack, det vill säga 21 på de två första korten. Då vinner spelaren en och en halv gång sin insats.
 8. Har spelaren och dealern samma poäng och dessa är 17 eller 18 vinner dealern*. Om poängen är 19, 20, 21 eller Blackjack är det Stand-off (oavgjort) och insatsen återgår till spelaren. Blackjack slår 21.
  * Våra minicasinon erbjuder olika stand-off regler. Fråga croupier eller se skylt på plats för mer information.
 9. När alla insatser är gjorda ska dealern dela ut ett kort till varje box där insats gjorts och slutligen ett till sig själv. Därefter ska dealern dela ut ytterligare ett kort till varje box på samma sätt. Korten ska vara öppna. De båda kort som på detta sätt delats ut kallas den ursprungliga handen.
 10. Om någon spelare uppnår Blackjack och dealerns första kort är lägre än 10 ska vinsten en och en halv gånger insatsen genast betalas ut till spelaren och dennes kort tas bort. Övriga boxinnehavare ska i tur och ordning erbjudas ytterligare kort.
 11. Om poängen på någons hand överstiger 21 förloras alla insatser på handen och korten tas bort.
 12. När dealern delat ut kort till de spelare som vill ha, ska han själv dra ytterligare ett kort. Om dealerns poängsumma är 16 eller lägre, ska ytterligare kort dras tills summan är 17 eller högre. Ess räknas som 11 om det leder till att summan blir 17 till 21. Om dealern får över 21 poäng, vinner de spelare som fortfarande är med i spelet.
 13. Försäkring: Om dealerns första kort är ett ess, kan spelarna försäkra sig mot att dealern får Blackjack. På försäkringslinjen ska då halva den ursprungliga insatsen erläggas. Skulle dealern då få Blackjack får spelaren behålla sin insats och försäkringsbeloppet. Om dealern inte uppnår Blackjack förlorar spelarna sina försäkringsinsatser.
 14. Jämna pengar: En spelare som har Blackjack kan begära ”jämna pengar” om dealerns första kort är ett ess. Vinsten utbetalas då med lika mycket som insatsen och spelarens kort samlas in.
 15. Dubbling: Spelaren kan på sina två första kort dubbla insatsen om summan av korten är mellan 7-11. Men då erhålles endast ett kort till och oavsett vilken summa gästen får måste den vara nöjd och dealer fortsätter till nästa ruta. Dubbling efter splitt får ske, men inte om två ess splittas. Vid dubbling med ess i handen räknas esset endast som 1, eftersom spelaren inte får dubbla vid över 11.
 16. Delning(Splitt): Om spelarens två första kort är av samma valör uppstår en ny vinstmöjlighet genom att spelaren delar korten. Efter en ny lika stor insats får spelaren två separata händer. Delning kan ske flera gånger. Delas två ess får spelaren endast ett kort ytterligare per ess. Om 21 poäng uppnås på två kort efter delning räknas detta inte som Blackjack.

Andra Spel vi Erbjuder