×
Om Oss Ledning Spel Blackjack Texas Omaha Fast Poker Roulette Jobb

Om FC Casino

Fc Casinos historia

Att ha en nära kontakt med kunder, tillsammans med goda relationer till medarbetarna har alltid varit ledstjärnan i vår utveckling. Vi har, med hjälp av att ha ett tillåtande klimat och en nära förbindelse med kunder och medarbetare, alltid byggt vårt arbete med förbättring och utveckling på både positiv och negativ feedback. Bakgrunden till FC:s verksamhet ser därför ut så här.

Fc Casino startade upp verksamheten år 2000. Dåvarande ägaren på krogen Fly Bar i Borlänge ville inte längre sköta krogens kasinoverksamhet på egen hand. Jonas Lundgren och hans vänner blev då erbjudna att ta över verksamheten, vilket de då gjorde eftersom de trivdes och ville fortsätta att arbeta som croupierer. Deras idé var att skapa glädje hos personalen samt med god kvalitet. Det skulle vara kul att jobba i FC, vilket skulle smitta av sig på gästerna och samtidigt skulle bra utbildning generera kvalitet vid bordet.

Det dröjde inte länge innan fler krögare hörde av sig för att ta del av FC:s koncept. Ett långsiktigt mål växte fram, att bli den ledande aktören i Borlänge. Tiden gick, FC växte i Borlänge, alltid med fokus på personal, kvalitet och återinvestering i verksamheten. 2005 var FC den klart ledande aktören i Borlänge och hade dessutom vunnit mark i andra dalastäder.

Ett nytt mål växte fram, att vara den klart ledande aktören i Dalarna. Tiden gick, FC växte, fortfarande med samma ledstjärnor och 2010 så kunde FC skryta med att vara den ledande aktören i Dalarna. Expansionen i Dalarna fortsatte med nya ställen och i slutet av 2014 riktades blickarna även mot Gävleborgs län, där FC numer också finns. I och med detta blev FC en av Sveriges fem största aktörer på marknaden.

Genom åren har FC haft lite över 300 anställda. Målet har alltid varit att medarbetaren ska känna en koppling till kasinot, dels för att trivas och ha kul, dels för att vilja stanna längre. Att matcha medarbetarens behov med företagets och dessutom anpassa organisationen när verksamheten växt, har gjort att FC har en klart lägre personalomsättning och att starkare humankapital än de flesta aktörer i restaurangbranschen.

Vi finns idag i Dalarna, Gävleborg, Sandviken, Sundsvall och Uppsala där vi erbjuder våra gäster professionellt spel i bland annat Blackjack, Roulette, Fast Texas Hold’em.

Jonas Croupier